Flevolab
Flevolab is een nieuw samenwerkingsverband met het doel om de culturele zee aan ruimte voor talent en experiment in Flevoland duurzaam te ontwikkelen.
Een zee aan ruimte voor talent en experiment
Flevolab is nog aan het groeien. Begonnen vanuit vijf belangrijke landelijk opererende cultuurinstellingen in Flevoland, gaan we op zoek naar aanvullende partners uit andere culturele disciplines of locaties in Flevoland.

Flevolab is ontwikkeld rond drie programmapijlers:
  • Talentontwikkeling
  • Publieksprogramma
  • Kennis & samenwerking
Binnen Flevolab is 2turvenhoog de trekker van de werkplaats nieuwe makers.

Flevolab biedt een ontwikkelingstraject voor nieuwe makers, vanuit alle disciplines en sectoren. Het is een uitwisselings-, ontwikkel- en presentatieplek voor nieuwe makers, die na verdieping in de landelijke en stedelijke realiteit van Flevoland en in relatie tot de bewoners van dit gebied, tot nieuwe artistieke inzichten kunnen komen en hun praktijk kunnen opbouwen of verder uitdiepen.

De nieuwe makers aan wie wij plek bieden, zijn net afgestudeerd of hebben nog niet langer dan vijf jaar een eigen beroepspraktijk. Ze zijn op zoek naar inspirerende ontmoetingen en weten zich omringd door ervaring en expertise vanuit vele verschillende organisaties in het veld in de provincie Flevoland, zodat ze artistiek onderzoek kunnen doen in een gekaderde structuur. Ze zijn in voor het experiment en willen zich onderdompelen in de dialoog met:

andere kunstenaars, de omgeving, de mensen en de cultuur.
Een initiatief van